icon-lips
icon-ball
icon-hands
Wat is de vraag? Indienfase Ontwerpfase Rapportage & Evaluatie Exploratiefase Om welk gedrag gaat het? Wat zijn de motiverende of belemmerende factoren van het gedrag? Verankering in beleid en praktijk. Easy Timely Attractive Social Wat is de vraag? Indienfase Om welk gedrag gaat het? Exploratiefase Wat zijn de motiverende of belemmerende factoren van het gedrag? Rapportage & Evaluatie Verankering in beleid en praktijk. Ontwerpfase Easy Timely Attractive Social

Healthy’R is het gezondheidscentrum van de gemeente Rotterdam in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Vraagstukken die zich richten op gedragsverandering en het stimuleren van gezonde keuzes vormen het uitgangspunt voor Healthy’R. In onze aanpak gaan we onder andere in op het waarom van het gedrag. Waarom vertoont de doelgroep dit gedrag? Welke factoren dragen daaraan bij? Hoe wordt men gestimuleerd tot een gezondere keuze? We onderzoeken dit vanuit een wetenschappelijke invalshoek, consistente werkwijze en vastgestelde methodiek. Pas als duidelijk is welke redenen het gedrag beïnvloeden, wordt de geschikte oplossing gevormd. We observeren het gedrag en dragen interventies en oplossingen aan die we kleinschalig in de praktijk testen of in een adviesrapport verwerken.

Wij ontwikkelen en testen gedragsmaatregelen, zoals een nudge. Bieden advies en delen graag kennis en inzichten in de vorm van een presentatie of workshop.

Over onze activiteiten rapporteren we in zowel beleidsrapportages als in wetenschappelijke tijdschriften, zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn. Vanuit de EUR is Healthy’R onderdeel van de leerstoel Mens, gedrag en gezondheid in een veranderende wereld van professor dr. Semiha Denktaş. Hier valt ook de Behavioural Insights Group Rotterdam (BIG’R) onder.