icon-lips
icon-ball
icon-hands

Probleem

In 2035 is twintig procent van alle Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Dat betekent aan de ene kant een heleboel ouderen, die de stad veel kennis, ervaring en wijsheid te bieden hebben. Aan de andere kant stelt het ook andere eisen aan de stad. Meer woningen voor ouderen bijvoorbeeld, meer zorg en ondersteuning in de wijken, straten die makkelijk begaanbaar zijn en een andere manier van met elkaar omgaan. De Gemeente werkt aan een seniorvriendelijkere stad.

Ook Opzoomermee zet zich in om ouderen een plek te geven in de stad, om onder andere eenzaamheid te bestrijden en sociale cohesie te versterken. Opzoomermee constateert dat er veel wordt georganiseerd voor ouderen in de wijk, maar dat ouderen minder worden betrokken (of zelf ondernemen) bij die organisatie.

Terwijl het betrekken van ouderen in de organisatie van activiteiten onder andere kan bijdragen aan een betere aansluiting bij de doelgroep en het gevoel ‘ertoe te doen’.

Doel

Het advies geeft inzichten en praktische tips over hoe ouderen te stimuleren om niet alleen deel te nemen aan sociale activiteiten in de buurt, maar ook betrokken te zijn bij de organisatie hiervan. De inzichten en tips onderbouwen en versterken de aanpak van Opzoomermee in het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen en het bevorderen van sociale cohesie in de wijken van Rotterdam.

Onderzoek

Healthy’R voert literatuuronderzoek uit naar wat er bekend is over de doelgroep en wat kan werken om organisatievermogen te stimuleren onder ouderen.

Resultaten

De inzichten en aanbevelingen volgen hier eind dit jaar.