icon-lips
icon-ball
icon-hands

Probleem

In 2035 is twintig procent van alle Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Dat betekent aan de ene kant een heleboel ouderen, die de stad veel kennis, ervaring en wijsheid te bieden hebben. Aan de andere kant stelt het ook andere eisen aan de stad. Meer woningen voor ouderen bijvoorbeeld, meer zorg en ondersteuning in de wijken, straten die makkelijk begaanbaar zijn en een andere manier van met elkaar omgaan. De Gemeente werkt aan een seniorvriendelijkere stad.

Ook Opzoomermee zet zich in om ouderen een plek te geven in de stad, om onder andere eenzaamheid te bestrijden en sociale cohesie te versterken. Opzoomermee constateert dat er veel wordt georganiseerd voor ouderen in de wijk, maar dat ouderen minder worden betrokken (of zelf ondernemen) bij die organisatie.

Terwijl het betrekken van ouderen in de organisatie van activiteiten onder andere kan bijdragen aan een betere aansluiting bij de doelgroep en het gevoel ‘ertoe te doen’.

Doel

Het advies geeft inzichten en praktische tips over hoe ouderen te stimuleren om niet alleen deel te nemen aan sociale activiteiten in de buurt, maar ook betrokken te zijn bij de organisatie hiervan. De inzichten en tips onderbouwen en versterken de aanpak van Opzoomermee in het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen en het bevorderen van sociale cohesie in de wijken van Rotterdam. Maar zijn voor eenieder die samenwerkt of wil werken met ouderen te gebruiken.

Onderzoek

Uit het literatuuronderzoek wordt duidelijk dat senioren onderling erg verschillen. De een doet graag iets voor anderen, terwijl de ander zich wil ontplooien en dingen wil ontdekken. Weer een ander heeft behoefte aan contact, maar niet weet hoe dat aan te pakken. Als we senioren willen bereiken en betrekken, dan moeten we rekening houden met die onderlinge verschillen.

Wil je graag senioren betrekken bij de organisatie van een evenement? Dan is het goed om dat bij elk contact duidelijk te bespreken. Voor veel ouderen is het namelijk niet vanzelfsprekend dat ze actief bij het organiseren van activiteiten betrokken zijn. Om hen goed voor te bereiden op hun nieuwe/andere rol als organisator zijn er een aantal voorwaarden.

  1. Communicatie en informatie
   Laat weten wat er speelt in de wijk of buurt. Dan weten ouderen ook waar hun hulp nodig is of waar ze terecht kunnen met een goed idee. Gebruik diverse communicatiekanalen en soorten boodschappen om zoveel mogelijk ouderen te bereiken.
  2. Fysieke randvoorwaarden zijn belangrijk
   Er moeten geen hindernissen voor ouderen zijn om te helpen. Houd dus rekening met een goede toegankelijkheid, bereikbaarheid en veiligheid van het evenement of de activiteit.
  3. Houd rekening met sociale en culturele factoren, zoals respect, gemeenschapszin en betrokkenheid
   Als we ouderen sociaal willen activeren in de wijk, dan moeten we dus rekening houden met deze onderlinge verschillen, behoeften en kwaliteiten. De een haalt voldoening haalt uit contact met andere leeftijdsgenoten of juist met mensen met eenzelfde achtergrond. Terwijl een ander zich graag inzet voor hulpbehoevende buurtgenoten. Er zijn ook ouderen die een nieuwe passie zoeken met gelijkgestemden en bijvoorbeeld lid worden van een tuin-, lees-, kook-, cultuur-, of wandelclub.

Aanbevelingen

  1. Houd er rekening mee: er is niet één oudere, dus ook niet één actieve oudere
  2. Niet iedere senior heeft hetzelfde organiserende vermogen. Houd dus rekening met de randvoorwaarden, situatie en context
  3. Voldoende informatie en passende communicatie zijn basisvoorwaarden om organiserend vermogen van ouderen te mobiliseren
  4. Een goede toegankelijkheid en mobiliteit zijn voorwaarden voor extra betrokkenheid, naast inspraak over die randvoorwaarden
  5. Organiseren is meer dan praktische taken. Zet ook de kennis en ervaring van ouderen in. Bijvoorbeeld kennis over hun wijk en van een bepaald vak of thema
  6. Benoem een sleutelfiguur in de wijk als aanspreekpunt voor ouderen
  7. Zie ook verhalen vertellen als een vorm van organiseren en biedt ouderen daarvoor een podium

Resultaten

Het adviesrapport is hieronder te vinden.
Stichting Opzoomermee heeft het advies gebruikt en toegepast in de vorm van een nieuwe actie ‘ ’t Extra Zetje’. Stichting Opzoomermee geeft aan dat de straten positief reageren op deze oproep. Begin volgend jaar bespreken we met Stichting Opzoomermee wat het uiteindelijke effect is geweest.