icon-lips
icon-ball
icon-hands

Probleem

In 2035 is twintig procent van alle Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Dat betekent aan de ene kant een heleboel ouderen, die de stad veel kennis, ervaring en wijsheid te bieden hebben. Aan de andere kant stelt het ook andere eisen aan de stad. Meer woningen voor ouderen bijvoorbeeld, meer zorg en ondersteuning in de wijken, straten die makkelijk begaanbaar zijn en een andere manier van met elkaar omgaan. De Gemeente werkt aan een seniorvriendelijkere stad.

Ook Opzoomermee zet zich in om ouderen een plek te geven in de stad, om onder andere eenzaamheid te bestrijden en sociale cohesie te versterken. Opzoomermee constateert dat er veel wordt georganiseerd voor ouderen in de wijk, maar dat ouderen minder worden betrokken (of zelf ondernemen) bij die organisatie.

Terwijl het betrekken van ouderen in de organisatie van activiteiten onder andere kan bijdragen aan een betere aansluiting bij de doelgroep en het gevoel ‘ertoe te doen’.

Doel

Het advies geeft inzichten en praktische tips over hoe ouderen te stimuleren om niet alleen deel te nemen aan sociale activiteiten in de buurt, maar ook betrokken te zijn bij de organisatie hiervan. De inzichten en tips onderbouwen en versterken de aanpak van Opzoomermee in het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen en het bevorderen van sociale cohesie in de wijken van Rotterdam. Maar zijn voor eenieder die samenwerkt of wil werken met ouderen te gebruiken.

Onderzoek & Aanbevelingen

Uit het literatuuronderzoek wordt duidelijk dat senioren onderling erg verschillen. De een doet graag iets voor anderen, terwijl de ander zich wil ontplooien en dingen wil ontdekken. Weer een ander heeft behoefte aan contact, maar niet weet hoe dat aan te pakken. Als we senioren willen bereiken en betrekken, dan moeten we rekening houden met die onderlinge verschillen.

Wil je graag senioren betrekken bij de organisatie van een evenement? Dan is het goed om dat bij elk contact duidelijk te bespreken. Voor veel ouderen is het namelijk niet vanzelfsprekend dat ze actief bij het organiseren van activiteiten betrokken zijn. Om hen goed voor te bereiden op hun nieuwe/andere rol als organisator zijn er een aantal voorwaarden, vind ze  hier in onze factsheet inclusief onze aanbevelingen. De factsheet vind u ook in een link hieronder!

Resultaten

Het totale adviesrapport is hieronder te vinden.
Stichting Opzoomermee heeft het advies gebruikt en toegepast in de vorm van een nieuwe actie ‘ ’t Extra Zetje’. Stichting Opzoomermee geeft aan dat de straten positief reageren op deze oproep. Begin volgend jaar bespreken we met Stichting Opzoomermee wat het uiteindelijke effect is geweest.