icon-lips
icon-ball
icon-hands

Probleem

In Rotterdam bestaan grote gezondheidsverschillen. Om dit aan te pakken, heeft de gemeente Rotterdam een belangrijke doelstelling voor ogen: het verminderen van roken. Veel personen met een laag inkomen ervaren financiële problemen wat vaak gepaard gaat met stressgevoelens. Roken wordt ervaren als middel om dergelijke gevoelens te onderdrukken, terwijl het tegendeel waar is (roken leidt juist tot lichamelijke stressreacties).

Een integrale aanpak waarbij aandacht is voor stressmanagement, hulp bij financiële situatie en stoppen met roken is een veelbelovende strategie om de gezondheid van Rotterdammers te verbeteren.

Nudgingtechnieken helpen hierbij om het gewenste gedrag, zoals stoppen met roken maar ook aanwezig zijn op cursusdagen, te stimuleren. Onderzoeksproject Grip en Gezondheid (2017-2019) bevat deze elementen. Het is een FNO gesubsidieerd project waarin de Erasmus Universiteit Rotterdam, de gemeente Rotterdam en GGZ-instellingen Indigo Rijnmond en Avant Sanare samenwerken.

Doel & Onderzoek

Het doel van dit project is om stress en roken te verminderen onder lage inkomens groepen in Rotterdam. Het onderzoeksproject richt zich op de sterk samenhangende factoren van roken, stress en financiele situatie. Gezamenlijk hebben onderzoekers van Healthy’R en uitvoerders van Indigo Rijnmond en Avant Sanare een interventie ontwikkeld. Bestaande uit: cursus Minder Stress, buddysysteem en nudgingtechnieken. De cursus is gericht op stressmanagement, het buddysysteem is gericht op hulp bij geldzaken. Nudgingtechnieken zijn toegepast om deelname te vergroten, vroegtijdig uitstappen te voorkomen en om het gewenste gedrag (stoppen met roken) te stimuleren. Een van de nudges betreft een stempelkaart waarmee gespaard kan worden voor een gevulde boodschappentas.

Resultaten

Op drie meetmomenten werden stress, rookgedrag en financiële last gemeten. 81 % van de onderzoekspopulatie participeerde in alle metingen. Uit de resultaten blijkt dat de Grip en Gezondheid interventie leidt tot minder stressklachten en tot minder ervaren afhankelijkheid van Nicotine. De aanpak is erin geslaagd een kwetsbare groep te bereiken, te motiveren deel te blijven nemen aan de interventie en hulp te bieden in omgaan met stress.

Zie voor de infographic met resultaten, hier. Of lees het hele rapport hieronder.