icon-lips
icon-ball
icon-hands

Probleem

In Rotterdam is in 2018 24,7% overgewicht onder 12- en 13jarige geconstateerd (staat van de jeugd, editie 2019 en CJG Rijnmond).  De keuzes die jongeren maken wanneer het op voeding aankomt, zijn van grote invloed op de toename van obesitas. Vooral doordat die keuzes vaak uitkomen op de consumptie van energierijk eten en drinken met veel suiker en verzadigd vet, dit in combinatie met weinig fruit en groente. Deze keuzes, kenmerkend door hun lage waarde in vitamines en mineralen, zie je ook terug in de schoolkantine.

Doel

Healthy Picks (‘De gezonde keuze’) is een interventie die plaats vindt op school, ontworpen om de effectiviteit van een aantal nudges te onderzoeken. De nudges hebben als doel om leerlingen aan te moedigen om gezonder eten en drinken te consumeren.

Het onderzoek sluit aan bij het gemeentelijke programma Lekker Fit! In de Wijk (plan 2019-2022), waar speciale aandacht is voor de uitrol van gezonde kantines op voortgezet- en middelbare scholen.

Onderzoek

Onderzoek zal plaatsvinden naar hoe jongeren in het voortgezet en middelbaar onderwijs omgaan met het huidige aanbod in schoolkantines en waar ze waarde aan hechten in het aanbod.  Deze informatie wordt dan gebruikt om nudges te ontwikkelen die jongeren kunnen stimuleren de gezondere optie in de schoolkantine te kiezen.

We hopen de nudges per school zo gericht mogelijk te kunnen inzetten, door gebruik te maken van de kennis uit het vooronderzoek.

Resultaten

Het kwalitatief en kwantitatief vooronderzoek wordt nu opgezet. Op basis van die kennis volgt een planning om de nudges toe te passen.