icon-lips
icon-ball
icon-hands

Probleem

In Rotterdam is in 2016 24% overgewicht onder 12- en 13-jarigen (CJG Rotterdam-Rijnmond, 2016) geconstateerd. De keuzes die jongeren maken wanneer het op voeding aankomt, zijn van grote invloed op de toename van obesitas. Vooral doordat die keuzes vaak uitkomen op de consumptie van energierijk eten en drinken met veel suiker en verzadigd vet, dit in combinatie met weinig fruit en groente. Deze keuzes, kenmerkend door hun lage waarde in vitamines en mineralen, zie je ook terug in de schoolkantine.

Doel

Healthy Picks (‘De gezonde keuze’) is een interventie die plaats vindt op school, ontworpen om de effectiviteit van een aantal nudges te onderzoeken. De nudges hebben als doel om leerlingen aan te moedigen om gezonder eten en drinken te consumeren.

Het onderzoek sluit aan bij het gemeentelijke programma Lekker Fit! In de Wijk (plan 2019-2022), waar speciale aandacht is voor de uitrol van gezonde kantines op VO-scholen.

Onderzoek

Het onderzoek zal plaatsvinden op vier middelbare scholen in de gemeente Rotterdam, startend in herfst 2019. Het onderzoek zal ongeveer drie maanden duren, waarbij de nudges opeenvolgend getest zullen worden. Een pilotstudie zal worden uitgevoerd in mei 2019. Deze pilot zal worden uitgevoerd op het Erasmus University College.

Door een pilot uit te voeren kunnen we het hoofdonderzoek aanscherpen met de inzichten die we dan opdoen.

Resultaten

In kwartaal vier van 2019 hopen we de eerste resultaten te kunnen analyseren. Aan de hand van die resultaten kunnen we meer zeggen over de effecten van de interventie op het (gezondere) consumptiegedrag van leerlingen in schoolkantines.