icon-lips
icon-ball
icon-hands

Probleem

In de focuswijken van Rotterdam hebben bewoners meer gezondheidsproblemen, zijn ze minder zelfredzaamheid en bezoeken daardoor vaker de huisarts. Patiënten twijfelen tijdens de coronacrisis of zij naar de huisarts zullen gaan vanwege het infectiegevaar. Ze houden rekening met de hogere drempel die de praktijk heeft opgeworpen om besmetting te voorkomen. Vanwege de coronacrisis levert de huisarts alleen noodzakelijke zorg en maken huisartspraktijken gebruik van ‘zorg op afstand’. Voorbeelden zijn telefonische consulten, e-mailconsulten, videobellen en het actief aanbieden van informatie via e-health.

Rotterdamse huisartsen willen de positieve elementen van deze werkwijze voorzetten en gaan de gevolgen van meer zorg op afstand onderzoeken.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om een eerste meting uit te voeren naar hoe we door kunnen gaan met het verlenen van zorg op afstand. Ook de invloed die dit heeft op het hulpzoekgedrag en de tevredenheid van de diverse patiëntenpopulaties wordt onderzocht, met een nadruk op de frequente bezoeker.

Het project draagt bij aan:

  1. Psychologische inzichten in de veerkracht en weerbaarheid van patiënten van huisartspraktijken tijdens de Covid-19 uitbraak. Hoe gingen zij om met de coronamaatregelen? Welke afwegingen maakten zij om wel of geen beroep doen op de huisarts of praktijk ondersteuner huisarts (POH)?
  2. Inzicht in het hulpzoekgedrag tijdens de Covid-19 uitbraak en de start van de maatregelen (maart-mei 2020) en de periode van geleidelijke afschaling (mei-novemberr 2020).
  3. Onderbouwing van de werkwijze van huisartsen en hoe zij hun patiënten informeren over een beroep doen op de huisarts.

De resultaten van het onderzoek zijn breder bruikbaar, omdat veel huisartsen nadenken over hoe ze zorg op afstand kunnen organiseren voor hun patiënten. De positieve elementen van zorg op afstand met gebruik van reeds bestaande nieuwe media als apps, thuisarts.nl en e-mail kunnen huisartsen direct toepassen.

Onderzoek

Op basis van interviews en registraties achterhalen we de onderliggende factoren van het gedrag. Daarna kijken we hoe huisartsen de zorg zo kunnen inrichten dat de huisartspraktijk voldoende bereikbaar is tijdens en na de coronacrisis. Het onderzoek heeft een looptijd van 18 maanden. Tussentijds komen resultaten beschikbaar.

Voor informatie over het onderzoek, neem contact op met Paul Kocken, Universitair Docent Erasmus Universiteit Rotterdam, kocken@essb.eur.nl