icon-lips
icon-ball
icon-hands

Probleem

De jeugd heeft de toekomst. Overgewicht is een toenemend probleem binnen Nederland en in Rotterdam. Er is een groeiende epidemie gaande van obesitas onder kinderen (Van den Hurk, Van Dommelen, Van Buuren, Verkerk, & HiraSing, 2007). Tevens blijkt uit onderzoek dat bijna 70% van de jongeren die kampen met overgewicht, hiervan last blijft houden als ze volwassen zijn (Freedman et al., 2005; Reilly, 2003). Het is daarom belangrijk om al op hele jonge leeftijd, alsook tijdens de tienerjaren, aandacht te (blijven) geven aan effectieve preventie van obesitas en overgewicht.

Doel

Het doel van het advies is om inzicht te geven in waar de meeste kansen liggen om welzijn en gezonde leefstijl, zoals beweeggedrag, te stimuleren onder tieners. Daarvoor gaan we onder andere in op welke groep kansrijk is en welke effectieve nudges er bekend zijn binnen de leefomgeving van tieners. Dit op basis van literatuuronderzoek.

Het advies wordt gebruikt door de gemeente Rotterdam om op basis van wetenschappelijke inzichten keuzes te maken voor een nieuwe aanpak voor tieners in Rotterdam.

Onderzoek

Door Healthy’R is literatuuronderzoek gedaan naar de factoren (i.e. determinanten, zoals bewegen / voeding / mentaal welbevinden / Slaap (rust) / sedentair gedrag) die invloed hebben op het gewenste gedrag en hoe zij in verhouding staan met elkaar. Ook benoemen we effectieve strategieën en welke inzichten verder bekend zijn uit de literatuur, die bijdragen aan een gezonde leefstijl voor tieners.

Resultaten en aanbevelingen

Een kort overzicht, zie ook de factsheet:

  • Fysieke activiteit en voeding zijn zeer belangrijke gedragingen om aan te passen
  • Zitgedrag en slaap zijn belangrijke gedragingen om aan te passen – neem slaapgedrag mee in nieuwe aanpak
  • Gelijktijdig de psychosociale (voornamelijk stimuleren van motivatie) en omgevingsfactoren betrekken
  • Opstellen van een actieplan voor tieners is een effectieve aanpak om goede keuzes te stimuleren
  • Afstemmen op doelgroep, zoals een lage SES.
  • Betrek ouders en maak gebruik van digitale middelen
  • Maak nudges onderdeel van je aanpak

Het totale advies en de (uitgebreidere) Engelstalige versie zijn hieronder te vinden.