icon-lips
icon-ball
icon-hands

Probleem

De jeugd heeft de toekomst. Overgewicht is een toenemend probleem aan het worden binnen Nederland en in Rotterdam. Er is een groeiende epidemie gaande van obesitas onder kinderen (Van den Hurk, Van Dommelen, Van Buuren, Verkerk, & HiraSing, 2007). Tevens blijkt uit onderzoek dat bijna 70% van de jongeren die kampen met overgewicht, hiervan last blijft houden als ze volwassen zijn (Freedman et al., 2005; Reilly, 2003). Het is daarom belangrijk om ook (al) tijdens de tienerjaren aandacht te (blijven) geven aan effectieve preventie van obesitas en overgewicht.

Doel

Het doel van het advies is om inzicht te geven in waar de meeste kansen liggen om gezonde leefstijl en beweeggedrag te stimuleren onder tieners. Daarvoor gaan we onder andere in op welke groep kansrijk is en welke effectieve nudges er bekend zijn binnen de leefomgeving van tieners. Dit op basis van literatuuronderzoek.

Het advies wordt gebruikt door de gemeente Rotterdam om effectieve keuzes te maken in een nieuwe aanpak voor tieners in Rotterdam: Waar zou de gemeente, vanuit wat er al bekend is uit onderzoek, het best op kunnen/moeten focussen?

Onderzoek

Door Healthy’R is literatuuronderzoek gedaan naar de factoren (i.e. determinanten, zoals bewegen / voeding / mentaal welbevinden / Slaap (rust) / sedentair gedrag) die invloed hebben op het gewenste gedrag en hoe zij in verhouding staan met elkaar. Ook benoemen we effectieve strategieën en welke inzichten verder bekend zijn uit de literatuur, die bijdragen aan een gezonde leefstijl voor tieners.

Resultaten

Een overzicht zal binnenkort hier gedeeld worden.