icon-lips
icon-ball
icon-hands

Aanleiding & Onderzoek

De gemeente Rotterdam wil een gezonde leefstijl (bewegen) onder de jonge inwoners met een lage sociaaleconomische status (SES) stimuleren.

LekkerFit! werkt vanuit de volgende ambitie:
Rotterdam zet in op een fitte generatie kinderen en jongeren in de stad. Het maken van gezonde keuzes wordt de sociale norm in Rotterdam. Waardoor toekomstige generaties in goede gezondheid opgroeien. Waar het vanzelfsprekend is dat kinderen, jongeren en hun ouders verstandige – en minimaal weloverwogen – keuzes maken in hun eigen leefwereld, binnen hun context.

Om hiermee effectief aan de slag te gaan is er meer kennis nodig over de factoren die bewegen onder deze doelgroep stimuleren of belemmeren.
Op basis van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 van de GGD Rotterdam-Rijnmond is bepaald wat risicofactoren zijn voor minder bewegen bij tieners (voornamelijk 13- tot en met 16-jari-gen) met een lage SES, die in Rotterdam en in de omliggende gemeenten wonen.

Resultaten

  • Meisjes, 13- t/m 15-jarigen, tieners met een niet-westerse en westerse migratieachtergrond bewegen per week minder dan respectievelijk jongens, 16-jarigen en ouder en tieners zonder een migratieachtergrond.
  • Tieners die op vmbo en havo zitten, zijn eveneens minder lichamelijk actief dan tieners die op vwo zitten.
  • Tieners die thuis moeite met rondkomen ervaren (lage SES), bewegen circa 0,3 dag per week minder dan tieners, die thuis geen enkele moeite ervaren (hoge SES).
  • De belangrijkste gevonden risicofactoren voor minder bewegen bij tieners zijn de geringe sociale steun, het risico op te veel gamen en slechte ervaren gezondheid. Verder is gebleken dat het gebruik van softdrugs een risicofactor te zijn voor minder bewegen bij tieners, die thuis moeite met rondkomen ervaren (lage SES). Tot slot, sociale steun van vrienden blijkt belangrijk te zijn voor bewegen, vooral bij jongens, die thuis moeite met rondkomen ervaren (lage SES).

Zie alle resultaten in de infographic – Hier!
Of lees het hele rapport hieronder.

Vervolg

Dit onderzoek is onderdeel van verschillende onderzoeken naar bewegen onder tieners voor LF! Het draagt bij aan de onderbouwing van de nieuwe programmalijn bij de gemeente “uitbreiden van kinderen naar tieners” en biedt handvatten in het maken van keuzes in interventies en/of om het gesprek aan te gaan met ‘partners in bewegen’ in de stad.