icon-lips
icon-ball
icon-hands
©Eric Fecken

Probleem

Dat langdurig zitten slecht is voor je gezondheid is nog niet zo lang bekend. Inmiddels weten we dat langdurig zitten en fysieke inactiviteit de risico’s op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, het gevoel van stress en depressie verhogen. Gelukkig weten we ook dat zelfs een licht fysieke activiteit, zoals kort opstaan, deze risico’s vermindert en het welbevinden verbetert. Ondanks de groeiende bewustwording neemt een zittende leefstijl toe.

Uit een onderzoek van het CBS (2015) blijkt dat Nederlanders tussen de 20 en 65 jaar op een doordeweekse dag gemiddeld 10 uur per dag zittend doorbrengen.

TNO (2015) adviseert om na ieder half uur zitten, minimaal twee minuten staand te bewegen. Dit gebeurt in de praktijk nog zeer weinig, terwijl we weten dat vitale medewerkers beter belastbaar, creatiever en productiever zijn. Investeren in de vitaliteit van medewerkers door middel van gezondheidsbevordering kan de gemeente Rotterdam dus voordelen opleveren.

Doel

Healthy’R wil in samenwerking met het gemeentelijke Move More project langdurig zitten onder collega’s verminderen en lichamelijke beweging stimuleren.

Onderzoek

Vooronderzoek wijst uit dat zittend gedrag o.a. toegewezen kan worden aan ofwel een gebrek aan motivatie om fysieke activiteiten te ondernemen, ofwel omdat mensen het lastig vinden om zichzelf aan te zetten tot het behalen van (gezonde) doelen. Web-gebaseerde of digitale hulpmiddelen zijn een veelbelovende manier om mensen te motiveren om meer te bewegen.

In het Move More project maakten we gebruik van de persoonlijke gezondheidsomgeving Myselfcare om zittend gedrag te verminderen en fysieke activiteiten (in dit geval stappen) van gemeentemedewerkers te verhogen. Alle deelnemers ontvingen een FitBit Flex, die hun stappen per dag bijhield. In een spelelement gingen medewerkers in teams beweegcompetities aan. SelfCare  begeleidde de deelnemers bij het bepalen van persoonlijke doelen en bood tegelijkertijd tips en gepersonaliseerde feedback via een wekelijkse email die hun voortgang bijhield. Om de motivatie van deelnemers te verhogen om meer stappen te lopen, hebben we behalve het spelelement ook andere nudges –duwtjes in de rug- toegepast, die op strategische punten (zoals bij de koffieautomaat) inspeelden op meer bewegen.

Resultaten

De resultaten laten zien dat de gamificatie interventie heeft bijgedragen aan het verhogen van het aantal dagelijks gezette stappen.  De resultaten zijn gedeeld met de partners van het netwerk Gezond010 tijdens het webinar Vitale Werkvloer.  Zie hier onze factsheet Move More.

Eind 2020 verschijnt een uitgebreider wetenschappelijk artikel over dit experiment.