icon-lips
icon-ball
icon-hands

Probleem

In Nederland is roken de belangrijkste oorzaak van ziekte en overlijden. Jaarlijks overlijden meer dan 20.000 volwassenen aan de gevolgen van roken zoals hart- en vaatziekten, kanker en aandoeningen van de luchtwegen. Wet- en regelgeving heeft ervoor gezorgd dat roken in openbare gebouwen, zoals ziekenhuizen en universiteiten, drastisch is afgenomen. Steeds meer instellingen en organisaties hebben al stappen gezet op weg naar rookvrij of zijn al rookvrij. Echter verschuift het probleem nu naar de openbare ruimte.

Een ongewenst neveneffect van rookvrij is een toename in ‘rook-hotspots’, oftewel plekken in de openbare ruimte waar rokers samenkomen om te roken. Hierdoor worden niet-rokers ook in de openbare ruimte overmatig blootgesteld aan rook.

Passief roken (i.e. meeroken) is een gevaar voor de gezondheid. Het aantal sterfgevallen in Nederland als gevolg van passief roken wordt geschat op 1000 als gevolg van hartaandoeningen en enkele honderden als gevolg van longkanker. In Rotterdam wordt meer gerookt dan gemiddeld in Nederland. De gemeente Rotterdam heeft daarom in de nota Publieke gezondheid ‘Rotterdam Vitale stad 2016 – 2020’ de ambitie opgenomen om het aantal rokers in de stad terug te dringen. Rotterdam sluit daarvoor aan bij de landelijke beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’.

Doel

Healthy’R is vanuit een advies- en onderzoeksrol aangesloten bij de Rookvrije generatie van de gemeente Rotterdam. Zo hebben we advies gegeven over op welke manier de juiste inzet van communicatie kan bijdragen aan het niet-roken in de openbare ruimte. Dit advies is gebaseerd op kennis uit de gedragswetenschappen.

Onderzoek

Op basis van wetenschappelijke literatuur is onderzoek gedaan naar de belangrijkste determinanten van roken in de openbare ruimte en welke technieken toegepast kunnen worden om het gewenste gedrag te stimuleren: niet roken in de rookvrije zone. Op basis daarvan zijn verschillende aanbevelingen gedaan gericht op de inzet van communicatieve middelen. Het volledige advies volgt dit najaar op deze site.

Resultaten

De aanbevelingen zijn besproken met de projectleiders Rookvrije Generatie. Nu bekijken we welke aanbevelingen concreet kunnen worden toegepast en waar Healthy’R nog meer in kan bijdragen. Hierover volgt later meer via deze website.