icon-lips
icon-ball
icon-hands

Probleem

In 2009 concludeerde onderzoeker Ineke Vogel dat jongvolwassenen te weinig kennis hebben over gehoorbeschadiging. Alleen korte termijneffecten, zoals ‘een piep in je oor na het stappen’ zijn bekend en worden ervaren als ‘lastig’. Jongvolwassenen onderschatten hun eigen vatbaarheid, vinden de dreiging niet relevant voor zichzelf en zijn onvoldoende gemotiveerd om zich te beschermen.

Uit recent onderzoek blijkt dat 72% van de jongvolwassenen geen gebruik maakt van een volumebegrenzer tijdens het luisteren naar muziek op persoonlijke apparaten en in 2016 maakte 64% van de jongeren tijdens het uitgaan onvoldoende gebruik van gehoor beschermende middelen.

We weten dat gehoorschade steeds vroeger wordt opgelopen en niet alleen gevolgen heeft voor het gehoor, maar ook op andere aspecten van lichamelijke en mentale gezondheid.  Het verkleinen van risicofactoren en het aanbieden van beschermende maatregelen kan daarom ook een aanzienlijke gezondheidswinst opleveren. De gemeente Rotterdam heeft daarom de ambitie om gehoorschade veroorzaakt door vrijetijdsgeluid bij jonge Rotterdammers te voorkomen.

Doel

Het doel is om gehoorschade te voorkomen door het vergroten van bewustwording over het effect van gehoor beschermende maatregelen en het stimuleren van het werkelijke gebruik ervan. Ons advies geeft inzichten in hoe dit bereikt kan worden.

Onderzoek

Door Healthy’R is literatuuronderzoek gedaan naar de factoren (i.e. determinanten) die invloed hebben op het gewenste gedrag: het nemen van gehoor beschermende maatregelen door kinderen en jongvolwassenen.

Aanbevelingen

De kern van dit advies is dat we zes tijdsgebonden factoren onderscheiden die van invloed zijn op het gedrag. In het geval van voorkomen van gehoorschade zijn in de eerste fasen van gedragsverandering individuele factoren van groter belang, dan gaat het dus om de persoon, terwijl in de latere fasen omgevingsfactoren (zoals je sociale omgeving) een steeds grotere rol spelen.

Vijf aanbevelingen worden gedaan om het nemen van gehoor beschermende maatregelen te stimuleren:
1) vergroot de kennis over risico’s en de consequenties van het ongewenste gedrag;
2) verstrek informatie over de voordelen en ontkracht twijfels over het gewenste gedrag;
3) wijs jongvolwassenen op de eenvoud van het instellen van een volumebegrenzer op persoonlijke apparaten en gehoorbescherming bij concert-of clubbezoek;
4) zet rolmodellen in;
5) focus op de sociale en fysieke omgeving.

Voor het gehele advies, zie de link hieronder.