icon-lips
icon-ball
icon-hands

Aanleiding

Eén van de belangrijkste factoren die bijdraagt aan gezondheid is bewegen. Rotterdam wil een stad zijn waar mensen en gezonde beweging voor mensen centraal staan. Daarom wordt bewegen in verschillende beleidsprogramma’s gestimuleerd. Zo wordt met het programma Rotterdam Loopt de voetganger op een voetstuk geplaatst door zowel op fysiek en sociale gebied lopen zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te stimuleren. Gezond010: het akkoord heeft de ambitie dat Rotterdammers gezond en vitaal zijn. Bewegen vormt ook binnen dit akkoord een belangrijk thema.

Ook de gemeenteraad vindt dat gezonde beweging voor Rotterdammers centraal moet staan en heeft daartoe een motie ingediend om de zichtbaarheid van loop- en fietsroutes te verbeteren. Naar aanleiding van deze motie is Healthy’R gevraagd te onderzoeken of looproutes die zichtbaar zijn in de openbare ruimte bijdragen aan meer bewegen van bewoners in de omgeving.

Onderzoek

In een exploratief onderzoek heeft Healthy’R gekeken of looproutes die zichtbaar zijn in de publieke ruimte bijdragen aan het meer bewegen van bewoners in de omgeving. Daarnaast heeft het onderzoek in kaart gebracht welke factoren helpen en belemmeren bij het lopen.

Het onderzoek bestond uit een korte literatuurscan en een vragenlijst en is uitgevoerd in Delfshaven.

Resultaten

Het doel van dit onderzoek was om te peilen bij de inwoners van Delfshaven of het neerzetten van wegwijzers, bijvoorbeeld bij de looproute de Groene Connectie, motiveert om (meer) te lopen.

Ruim 50% van de respondenten denkt dat wegwijzers plaatsen helpt om meer te gaan lopen. Andere motiverende factoren om te lopen liggen vooral op het gebied van gezondheid en ontspanning. Factoren die belemmeren hebben juist te maken met de fysieke omgeving.

Motiverende en belemmerende factoren om te lopen

Geconcludeerd kan worden dat wegwijzers kunnen stimuleren, maar ook de andere factoren min de fysieke buitenruimte zijn belangrijk om rekening mee te houden. Het is met name belangrijk dat de omgeving motiveert om te bewegen.