icon-lips
icon-ball
icon-hands

Probleem

Voorkomen van overgewicht en obesitas onder jongeren is een groot aandachtspunt voor de publieke gezondheid en de gemeente Rotterdam. Er is een sterke stijging in overgewicht onder jongeren en er zijn grote verschillen tussen verschillende groepen jongeren, zoals jongeren met een lagere sociaal economische status (SES) die vaker last hebben van overgewicht dan jongeren met een hogere SES. Een van de manieren om een gezonder dieet te bevorderen onder jongeren is het verminderen van suikerhoudende dranken – frisdranken.¬† Healthy’R heeft literatuuronderzoek gedaan naar wat de bestaande literatuur zegt over interventies die kunnen helpen bij het verminderen van frisdrankgebruik onder jongeren.

Resultaten

De resultaten van de literatuurstudie laten zien dat er vijf zelfregulerende gedragsveranderingstechnieken zijn die mogelijk kunnen werken bij jongeren (gemiddelde leeftijd 14 jaar) met een lage sociale economische status (SES) en/of migrantenachtergrond. Dit zijn:

  1. Het stellen van doelen
  2. Het geven van Feedback
  3. Een eigen actieplan maken
  4. Zelfmonitoring
  5. problemen en barrières identificeren (en oplossen)

Conclusie

Uit de meta-analyse van de wetenschappelijke literatuur bleek geen algemeen significant effect van gedragsinterventies op het verminderen van frisdrankgebruik bij kwetsbare jongeren. Uit de literatuurstudie kwamen 5 zelfregulerende gedragsveranderingstechnieken naar voren die mogelijk kansrijk kunnen zijn op het reduceren van frisdrankgebruik onder deze doelgroep.

Zelfregulerende gedragsveranderingstechnieken zijn dus mogelijk kansrijk voor kwetsbare jongeren, maar er is meer onderzoek nodig naar gedragsinterventies met als doel de inname van (suikerhoudende) frisdrank bij deze doelgroep te verminderen.